Wycieczki

Pilotaż

nowe-logo
OC przewodników turystycznych
i pilotów wycieczek
OC/OW029/1011

Zapraszam na wycieczkę na wycieczkę Szlakiem Architektury Drewnianej z przewodnikiem beskidzkim - Karpackim Gazdą.

 

Pobierz ofertę wycieczki Szlakiem Architektury Drewnianej woj.śląskiego w PDF

 

pogotowie

www.przewodnikbeskidzki-pttk.pl

drewno2

Oferta przewodnicka:

Całodniowa wycieczka ze mną może zawierać następujące elementy (do wyboru):

• zwiedzenie kilkunastu obiektów zlokalizowanych na szlaku architektury drewnianej woj. śląskiego.

Szlak Architektury Drewnianej województwa śląskiego obejmuje łącznie 84 obiekty architektury drewnianej: kościoły, kaplice, dzwonnice, chałupy, karczmy, leśniczówki, pałacyk myśliwski, skanseny i obiekty gospodarcze - młyn wodny i spichlerze, a jego przebieg przedstawia się następująco. Powyższe budynki oznakowane zostały tablicami informacyjnymi, na który zamieszczono opis obiektu w trzech wersjach językowych (polskiej, angielskiej i niemieckiej) oraz schematyczną mapkę obrazującą usytuowanie obiektu na szlaku. Szlak powstał z myślą o miłośnikach zabytków i dawnej architektury drewnianej. Ma uczyć, informować i przy okazji promować walory turystyczne województwa śląskiego. Realizując zapisy podpisanego w ubiegłym roku porozumienie wkrótce szlak architektury drewnianej zyska połączenie z podobnymi trasami powstającymi w województwach małopolskim i podkarpackim. Beskidzkie lasy od wieków stanowiły skarbiec przyrody. Wraz z osadnictwem, które nadciągało tu z różnych stron, monumentalne drzewa zamieniano w drewno i wykorzystywano je do budowy domów, willi, kościołów i kaplic (kapliczek), urzędów i budynków gospodarczych. Drewno jest głównym surowcem, z którym kojarzymy dzisiaj góralską, w tym także beskidzką, kulturę materialną. W beskidzkiej architekturze drewnianej zatrzymany jest czas, zaklęta jest muzyka i emocje, a historia wydaje się być łatwiej przyswajalna. Pragnę zaprosić Państwa w etnograficzno-architektoniczną podróż w czasie po drewnianych zabytkach beskidzkiej ziemi!

Szlaki Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego są jedynie zalążkiem do głębszego poznania budownictwa drewnianego w górach. Oglądane z tej perspektywy województwo śląskie wygląda zupełnie inaczej: zamiast zatłoczonych ulic, szarych domów i wielkomiejskiego hałasu - ciemna zieleń wiekowych drzew, stare drewno gontowych ścian i cisza. Wśród gałęzi kwitnących lip uwijają się pszczoły, a cały świat pełen jest ptasiego gwaru. To zupełnie inny świat, świat architektury drewnianej: starych kościółków, kaplic, budynków mieszkalnych i gospodarczych. Część z nich stoi jeszcze w miejscach, w których przez wiekami je wzniesiono; część zdobi ekspozycje muzealne. Na pozór archaiczny i nietrwały budulec, jakim jest drewno, przetrwał kilkaset lat zmagań z natura i dziś cieszy oko spracowaną fakturą słojów. Zabytkowa architektura województwa śląskiego nie różni się od architektury innych regionów, jednak dynamiczna industrializacja i unowocześnienie gospodarki rolnej spowodowały, ze do naszych czasów pozostało niewiele zabytków świeckich, świeckich większość stanowią kościółki i kaplice. Nieodłącznym elementem krajobrazu są tez kapliczki przydrożne i figury świętych. Dają one świadectwo wiary zamieszkującej tu ludności, stanowiącej jednocześnie element tradycyjnej sztuki ludowej. Szlak Architektury Drewnianej województwa śląskiego pokazuje najciekawsze obiekty w ich naturalnym otoczeniu oraz placówki muzealne zajmujące się architektura i sztuką ludową. Jego trasa główna łączy się z podobnymi szlakami w województwach podkarpackim i małopolskim, natomiast pięć odrębnych pętli pozwoli na szczegółową penetrację terenu województwa.

FOTOGALERIA Z NASZYCH WYCIECZEK:

domtkocza KosciolBarbary swjakubszczyrk

starakarczma lodygowicejuda czernichowdzwonnica

 Fot. Dom Tkocza w Bielsku Białej, kościół św. Barbary w Mikuszowicach, kościół św. Jakuba w Szczyrku, Stara Karczma w Jeleśni, dzwonnica w Czernichowie.

 

SPECYFIKACJA ZWIEDZANYCH OBIEKTÓW

Obiekty na szlaku wybierzemy wspólnie w zalezności od tego, jakim czasem dysponuje grupa.

POLECAM NASTĘPUJĄCE PĘTLE DO WYBORU

 

PĘTLA NR 1

SKANSEN "ZAGRODA WSI PSZCZYŃSKIEJ"

Skansen utworzony w 1975 r. w Parku Kolejowym, prezentujący wśród 16 obiektów m.in. chałupę z Grzawy, ośmioboczną stodołę z Kryr, szopę z Frydka, młyn wodny z Bojszów (obecnie karczma), spichlerz z Rudołtowic i kuźnię z Goczałkowic.

DOM TKOCZA W BIELSKU BIAŁEJ

Budynek o konstrukcji zrębowej, w którym mieści się oddział Muzeum w Bielsku-Białej – ekspozycja prezentująca wygląd domu i warsztatu sukienniczego w XVIII-wiecznym Bielsku.

DREWNIANY KOŚCIÓŁ ŚW. BARBARY W BIELSKU-BIAŁEJ MIKUSZOWICACH

Drewniany kościół św. Barbary (ul. Cyprysowa) z 1690 r., z piękną polichromią J. Mentila.

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY W SZCZYRKU P.W. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA

Kościół parafialny p.w. Św. Jakuba Apostoła z l. 1797-1800, przebudowany w 1935 r. Wewnątrz późnobarokowe wyposażenie z końca XVIII w.

 

PĘTLA NR 2

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY NIEPOKALANEGO SERCA NPM W SOBLÓWCE

Kościół parafialny Niepokalanego Serca NPM z 1939 r.(nie oznakowany)

LEŚNICZÓWKA W ZŁATNEJ XIX W.

Leśniczówka habsburskiego zarządu lasów z 1876 r., zbudowana przez arcyksiążęcego budowniczego Karola Pietschkę.

STARA CHAŁUPA W MILÓWCE

Chałupa konstrukcji zrębowej z 1739 r. Wewnątrz ekspozycja muzealna: wyposażenie domu góralskiego z 2. poł. XIX w. (Muzeum Stara Chałupa).

DREWNIANY KOŚCIÓŁEK P.W. M.B. CZĘSTOCHOWSKIEJ W ŻABNICY

Drewniany kościółek p.w. M.B. Częstochowskiej z 1906r. - przykład beskidzkiego budownictwa ludowego. Kościół konstrukcji zrębowej, od zachodu wieża konstrukcji słupowej, z cebulastym hełmem. Wystrój barokowy. W kruchcie gotycki krucyfiks, otoczony czcią wiernych.

DREWNIANY KOŚCIÓŁ ŚW. KATARZYNY W CIĘCINIE

Drewniany kościół św. Katarzyny z 1542 r., powiększony w 1667 i 1895 r., z barokowymi ołtarzami, kaplicą św. Franciszka z 1895r. oraz kamienną chrzcielnicą kielichową z 1705r. Gruntownie przebudowany (pokrycie eternitem) w okresie międzywojennym.

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY NAWIEDZENIA NMP W JUSZCZYNIE

Kościół parafialny Nawiedzenia NMP z lat 1924-27 (nie oznakowany)

MUZEUM MIEJSKIE W ŻYWCU

Stała ekspozycja „Kultura ludowa Żywiecczyzny”

 

PĘTLA NR 3

STARA KARCZMA W JELEŚNI

Zabytkowa, drewniana karczma w Jeleśni (Beskid Żywiecki), prawdopodobnie z XVIII wieku.

MUZEUM MIEJSKIE W ŻYWCU

Stała ekspozycja „Kultura ludowa Żywiecczyzny”

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. ŚŚ. SZYMONA I JUDY TADEUSZA W ŁODYGOWICACH

Kościół parafialny p.w. ŚŚ. Szymona i Judy Tadeusza z 1635 r., powiększony w XVIII w., konstrukcji zrębowej, od zachodu wieża z 1797 r.

DZWONNICA W CZERNICHOWIE

Dzwonnica wiejska z XIX w. obok murowanej kapliczki z XVIII w., konstrukcji słupowej, szalowana deskami, kryta hełmem z latarnią.

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. ŚW. ANDRZEJA W GILOWICACH

Kościół parafialny p.w. Św. Andrzeja z 1547 r. z wieżą z 1641 r., przeniesiony z Rychwałdu w 1757 r., powiększony i przebudowany w 1934 r. Wewnątrz barokowe wyposażenie z XVIII w.

KAPLICA PW. SERCA JEZUSA W RYCHWAŁDZIE

kaplica z 1797 r. wzniesiona z materiału rozbiórkowego ze starego kościoła w Gilowicach, drewno ścian z 1507 r., drewno więźby dachowej z 1508 r., drewno wieżyczki na sygnaturkę z 1796 r.

 

PĘTLA NR 4

MUZEUM MIEJSKIE W ŻYWC

Stała ekspozycja „Kultura ludowa Żywiecczyzny”

KOŚCIÓŁ W LALIKACH - POCHODZITEJ

Kościół filialny p.w. NMP Nieustającej Pomocy z 1947 r., rozbudowany w1965 r., konstrukcji zrębowej, od wschodu wieża nad nawą. Wewnątrz ludowe wyposażenie twórców z Koniakowa i Lalik.

KONIAKÓW

Ekspozycje sztuki ludowej w izbach regionalnych: Marii Gwarek (Koniaków 662), Heleny i Mieczysława Kamieniarzy (Koniaków 301) i Tadeusza Ruckiego (Koniaków 662).

CHAŁUPA KAWULOKÓW W ISTEBNEJ

Chałupa Kawuloków z końca XIX w., konstrukcji zrębowej, pokryta gontem, wewnątrz Izba Regionalna. W centrum Istebnej i przysiółkach kilkadziesiąt drewnianych chałup i budynków gospodarczych.

KAPLICA WOTYWNA KONARZEWSKICH W ISTEBNEJ – ANDZIAŁÓWCE

Kaplica wotywna Konarzewskich z 1923 r., konstrukcji zrębowej, pokryta gontem. We wnętrzu dzieła Ludwika Konarzewskiego seniora.

KOŚCIÓŁ FILIALNY P.W. ŚW. JÓZEFA W ISTEBNEJ – MLASKAWCE

Kościół filialny p.w. Św. Józefa z 1952 r., przeniesiony z Jaworzynki Trzycatka w 1995 r., konstrukcji zrębowej, kryty blachą.

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. MATKI BOSKIEJ FATIMSKIEJ W ISTEBNEJ STECÓWCE

Kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Fatimskiej z 1956 r., konstrukcji zrębowej, kryty gontem. We wnętrzu prace: Jana Wałacha, Ludwika Konarzewskiego juniora, Teresy Stankiewicz, Józefa Bocka, Jana Krężeloka i in.

KOŚCIÓŁ W ISTEBNEJ KUBALONCE XVIII W.

Kościół parafialny p.w. Świętego Krzyża z 1779 r., przeniesiony w 1958 r. z Przyszowic, konstrukcji zrębowej, prezbiterium w kierunku północnym. Wyposażenie barokowe z XVII i XVIII w.

KAPLICA NA ZADNIM GRONIU PRZY ZAMECZKU PREZYDENCKIM W WIŚLE

Kaplica z 1909 r. przy dawnym zameczku myśliwskim Habsburgów, zbudowana przez Albina Prokopa. Wewnątrz ołtarz z 1587 r. i dwa obrazy (z 1588 r. i 1638 r.) z rozebranego kościoła w Bystrzycy na Zaolziu.

KOŚCIÓŁ W WIŚLE ŁABAJOWIE

Kościół p.w. Znalezienia Krzyża Świętego z 1983 r. z wieżą słupową z 1575 r., przeniesioną w 1982 r. z Połomii, wieża kryta gontem, zakończona izbicą zwieńczoną hełmem piramidalnym.

ZAMECZEK MYŚLIWSKI W WIŚLE

Dawny drewniany zamek myśliwski Habsburgów z 1897 r., 1925-1975 schronisko PTT i PTTK, przeniesiony z Przysłopu pod Baranią Górą do centrum Wisły (ul. Lipowa) w 1987r.

MUZEUM BESKIDZKIE IM. ANDRZEJA PODŻORSKIEGO W WIŚLE

Otwarte w 1964 r. Wystawa kultury ludowej górali beskidzkich w Muzeum Beskidzkim, na jego zapleczu kilka drewnianych chałup góralskich.

MUZEUM REGIONALNE "STARA ZAGRODA"

Stała wystawa etnograficzna w Muzeum Regionalnym „Stara Zagroda”.

KOŚCIÓŁ W USTRONIU NIERODZIMIU

Kościół w Ustroniu - Nierodzimiu XVIII w., p.w. Św. Anny z 1769 r. Wyposażenie wnętrza z XVIII i XIX w.

 

UWAGA! Z wyjątkiem obiektów muzealnych zwiedzanie wnętrz kościółków możliwe jest jedynie przed lub po nabożeństwie. By zwiedzić wnętrze kościoła, należy wcześniej umówić się z proboszczem.

Wszystkie usługi i bilety wstępów do zwiedzanych obiektów na zapytanie z indywidualna kalkulacją!

Skorzystanie z usługi przewodnickiej i zarezerwowanie odpowiednich atrakcji wymaga wcześniejszej rezerwacji, której można dokonać w Żywieckim Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego pod nr tel./fax 033 475 96 52 lub 609 789 879 lub pisząc maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

blachaprzewodnikbeskidzki

Zapraszamy w Beskidy z Karpackim Gazdą!

 

Zarezerwuj Karpackiego Gazdę

joomla template 1.6
Loading...