Wycieczki

Pilotaż

nowe-logo
OC przewodników turystycznych
i pilotów wycieczek
OC/OW029/1011

WYCHOWAWCA KOLONIJNY I KIEROWNIK PLACÓWEK WYPOCZYNKU - LESZEK MŁODZIANOWSKI

 przewodnikbeskidzki22


Dyplom wychowawcy kolonijnego otrzymałem 23 czerwca 2002 roku, natomiast uprawnienia kierownika placówek wypoczynku w dniu 15 maja 2010 roku. Od wielu lat jako pilot wycieczek, przewodnik turystyczny na region Beskidów oraz wychowawca kolonijny i kierownik placówek wypoczynku zajmuje się profesjonalnie opieką nad dziećmi i młodzieżą podczas licznych imprez turystycznych w kraju i poza jego granicami.

SKANY UPRAWNIEŃ

PILOT WYCIECZEK

identyfikator1 identyfikator2

 PRZEWODNIK BESKIDZKI

legitymacja1 legitymacja2 legitymacja3

 KIEROWNIK PLACÓWEK WYPOCZYNKU I WYCHOWAWCA KOLONIJNY

kierownik1 kierownik2  wychowawca1    wychowawca2

 REZYDENT ORAZ CERTYFIKAT ZNAJOMOŚCI JEZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE FC

itaka     fc


Posiadam wieloletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktyczno-wychowawczej. Posiadam wszystkie niezbędne zaświadczenie o ukończeniu kursów dla kierowników wypoczynku.


Do moich obowiązków jako kierownika wypoczynku należą:

 • kierowanie wypoczynkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • opracowywanie planu pracy oraz rozkładu dnia wypoczynku i kontrola ich realizacji,
 • ustalenie i przydzielenie szczegółowego zakresu czynności poszczególnym pracownikom,
 • kontrola wykonywania obowiązków przez pracowników,
 • zapewnienie uczestnikom wypoczynku właściwej opieki i warunków bezpieczeństwa od momentu przejęcia ich od rodziców (prawnych opiekunów) do czasu ponownego przekazania rodzicom (prawnym opiekunom),
 • zapewnienie odpowiednich warunków zdrowotnych i higieniczno-sanitarnych w miejscu wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia,
 • informowanie o zachowaniu dzieci i młodzieży oraz ich stanie zdrowia - na wniosek rodziców (prawnych opiekunów),
 • zapewnienie zróżnicowanej diety uczestnikom wypoczynku,
 • przechowywanie dostarczonych przez organizatora wypoczynku kopii doku­mentów poświadczających kwalifikacje pracowników pedagogicznych lub wolontariuszy.

Do moich obowiązków jako wychowawcy kolonijnego należy:

 • zapoznanie się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku,
 • prowadzenie dziennika zajęć,
 • opracowywanie planów pracy wychowawczej grupy,
 • organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia,
 • sprawowanie opieki nad uczestnikami grupy w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom grupy,
 • prowadzenie  innych  zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA Z MOICH WYCIECZEK

 

Ponadto podczas wypoczynku organizowanego dla dzieci i młodzieży poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej znam biegle język angielski, co umożliwia mi bezproblemowe porozumiewanie się w razie potrzeby.

Organizator wypoczynku powinien zwrócić uwagę na predyspozycje kadry pedagogicznej do pracy z dziećmi oraz brak przeciwwskazań zdrowotnych. Nie ma już w obecnych przepisach wymogu przedstawienia zaświadczeń w tym zakresie, ale ogólne bezpieczeństwo i rekreacyjny charakter wypoczynku na pewno tego wymaga. Tylko pracownicy o odpowiednich predyspozycjach mogą bowiem zapewnić należyte wykonanie usługi, o którym mówi ustawa o usługach turystycznych.

Skorzystanie z usługi przewodnickiej i zarezerwowanie odpowiednich atrakcji wymaga wcześniejszej rezerwacji, której można dokonać w Żywieckim Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego www.zywiec.turystyka.pl pod nr tel./fax 33 475 96 52 lub 609 789 879 lub pisząc maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Od 14 lat pracuję dla największych biur podróży w Polsce

 

itaka-logo                W-T-G-logo---srednie           Almatur-logo        pai

 

  otium logo   rainbow-tours-logo1 travels

 

antavia  filoktitis   sportvita  alf

ekotourist  kulig  pks

 

Zapraszamy w Beskidy z Karpackim Gazdą!

Zapraszam biura podróży, hotele i szkoły do skorzystania z moich usług!

Pozdrawiam

Leszek Młodzianowski - Karpacki Gazda

S E R D E C Z N I E   Z A P R A S Z A M !

 

Zarezerwuj Karpackiego Gazdę

 

joomla template 1.6
Loading...